องค์ประกอบและปัจจัย


องค์ประกอบและปัจจัยการเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

           ทราบหรือไม่ว่า  เพลงรุ่นใหม่ๆ  ที่เขาเปิดให้พวกเราฟังทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ทุกๆวัน  วันละบ่อยๆ นั้น  เกิดจาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการจ้างให้นักจัดรายการที่เรียกกันว่า  “เดือนละพัน วันละเพลง”  คือ บริษัทจำหน่ายเทป  จะจ้างนักจัดรายการในสังกัดเดือนละพันบาท  เพื่อให้เปิดเพลงจากแผ่นเสียงที่ต้องการแนะนำ   โดยกำหนดเพลงบางเพลงให้เปิดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  เปิดบ่อยๆประชาชนก็คิดว่า  เพลงเหล่านั้นเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมจึงให้ความสนใจ  ฟังบ่อยๆเข้า ก็เกิดความชอบขึ้นเอง  ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมชาติในการปรับตัวของมนุษย์  นั่นคือ  หูของคนจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ได้ฟังบ่อยๆ  จนกลายเป็นที่ยอมรับได้  เช่น  ในการฟังเพลง  เพลงไหนที่ได้ฟังบ่อยๆไม่ว่าจะไพเราะหรือไม่  ฟังนานๆ  เข้าก็จะคุ้นหูและรู้สึกเพราะพริ้งไปเอง  การดูก็เช่นกัน  หญิงชายบางคนไม่สวยไม่หล่อมาก  แต่เมื่อเห็นบ่อยๆ  ก็รู้สึกว่า  คนๆนั้นสวยหรือหล่อไปด้วย  จะเห็นได้ว่า  การเผยแพร่เพลงก็ต้องมีวิธีการวางแผนให้แยบยล

          นักศึกษาคงได้พบเห็นมาแล้วเช่นกันว่า  สินค้าและบริการบางอย่างแม้จะมีคุณภาพดีมากก็ไม่เป็นที่นิยมของาคนทั้งหลาย  ในขณะเดียวกัน  สินค้าและบริการบางประเภท  แม้จะมีคุณภาพไม่ดีนักกลับเป็นที่รู้จักแล้วใช้กันแพร่หลาย  ที่เป็นเช่นนี้ก็เกิดและจากคุณภาพของการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าหรือบริการนั่นเอง  ที่มีองค์ประกอบปัจจัยบางประการเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการเผยแพร่สินค้าหรือบริการเหล่านั้น  ระบบทางการศึกษาในฐานะที่เป็นบริการหรือสินค้าประเทหนึ่งก็จำเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการเผยแพร่เช่นเดียวกัน  ผู้เผยแพร่ระบบทางการศึกษาจำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ


                                                                                                                  
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์  ดร. ชัยยงค์  พรหมวงศ์

รองศาสตราจารย์  ดร. ไชยศ  เรืองสุวรรณ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น